wie is portscapes
wie is portscapescolofon

Portscapes is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam NV (Projectorganisatie Maasvlakte 2), SKOR (Stichting Kunst en Openbare Ruimte) adviseert. Het programma is ontwikkeld door het curatorenduo Latitudes, Barcelona.

Het in Barcelona gevestigde Latitudes [41º23’N, 2º11’E] is een curatorenduo bestaand uit Max Andrews en Mariana Cánepa Luna. Latitudes werkt in samenwerking met kunstenaars en instellingen aan het initiëren, organiseren en produceren van tentoonstellingen, conferenties, publicaties en onderzoek in lokale, Europese en internationale situaties. www.lttds.org

Het Havenbedrijf Rotterdam NV initieerde Portscapes naar aanleiding van de start van de werkzaamheden voor de uitbreiding van de haven: Maasvlakte 2. Deze landaanwinning in de Noordzee krijgt een oppervlakte van 2.000 ha. De Rotterdamse haven, nu al verreweg de grootste van Europa, wordt daarmee 20% groter. Het nieuwe stuk Nederland is vooral bedoeld voor de overslag van containers, voor chemische industrie en distributieactiviteiten. Het Havenbedrijf Rotterdam NV is beheerder, exploitant en ontwikkelaar van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Het is de ambitie om Maasvlakte 2 het meest duurzame havengebied ter wereld te maken. www.portofrotterdam.com en www.maasvlakte2.com.

SKOR (Stichting Kunst en Openbare Ruimte) is een landelijk opererende organisatie die bijzondere kunstprojecten ontwikkelt in relatie tot de openbare ruimte. SKOR begeleidt en adviseert organisaties die kunst op een publieke locatie willen realiseren en levert waar nodig financiële ondersteuning. SKOR richt zich op de wisselwerking tussen kunst, opdrachtgever, locatie en publiek. De projecten van SKOR reageren op sociaal politieke veranderingen in de maatschappij en ontwikkelingen in hedendaagse kunst, nieuwe media, architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Via de projecten en een actief publieksprogramma wil SKOR een levendige bijdrage leveren aan de betekenis en het gebruik van de openbare ruimte. www.skor.nl