marjolijn dijkman

Marjolijn Dijkman, Here be dragons, 2009.

Marjolijn Dijkman, Here be Dragons, 2009. Courtesy: the artist

Marjolijn Dijkman liet zich bij haar project voor Portscapes inspireren door terra incognita op oude zeekaarten (o.a. Lenox Globe, ca 1530) die het opschrift ‘Hic sunt dracones’ (hier wonen draken) meekregen. Met deze woorden gaven cartografen op landkaarten de randen aan van de toen onbekende wereld, de terra incognita. Aan de hand van de thema’s ‘onbekende eilanden’ en ‘zeemonsters’ uit de literatuur en de volkscultuur, ontwikkelde zij een video die voortborduurt op de mythologische verhalen en de mogelijke aanwezigheid van monsters, veelal draken, op het nieuwe stukje Nederland dat zal ontstaan wanneer Maasvlakte 2 oprijst uit de zee.

Gebruikmakend van het drakenthema verkent Marjolein Dijkman ook de Nederlandse banden met Azië. ‘Maasvlakte 2 heeft een sterke relatie tot China’, aldus Dijkman. ‘De bestaande handel en nieuwe uitbreiding van de haven zijn vanuit Nederlands en Chinees perspectief heel verschillend. Op een vreemde, onvergelijkbare manier bestaat er een groot verschil tussen de Europese draak en de Chinese draken, of draken elders ter wereld. Europese draken stonden er om bekend dat ze mensen bang maakten, terwijl Oosterse draken juist werden gezien als beschermers.’

-----

The making of

-----

Marjolijn Dijkman (1978, gevestigd in Rotterdam) organiseerde in samenwerking met David Maroto en TENT (Rotterdam) van herfst 2008 tot herfst 2009 onder de naam Corrillos een serie presentaties door en voor kunstenaars, architecten, ontwerpers en theoretici gevestigd in Rotterdam. Via het programma wordt geprobeerd inzicht te krijgen in de merkwaardige kunstscene van Rotterdam, die voornamelijk werkt en exposeert buiten de stad van herkomst. Het Spaanse woord corrillos staat voor een informele bijeenkomst van mensen, die wat voor onderwerp dan ook op non-hiërarchische wijze bespreken.